Olli Luukkainen: Opettajat eivät ole kokeneet uutta opetussuunnitelmaa huonona.

Olen eri mieltä.

Uusi opetussuunnitelma puhutti tullessaan. Helsingissä käytettiin Hannele Cantellia puheäänenä ilmiöoppimisen puolesta. Ilmiöiden tutkiminen on mielestäni ehdottoman hyvää opiskelua, mutta välineet ovat puutteellisia ja ohjauksen tarve niin suurta, ettei se perusopetuksen resursseilla onnistu kuin rajallisesti. 

Digiasiat puhuttavat opettajia paljon. Lukioissa on prosentteja, kuinka paljon digilaitteita tulisi käyttää. Tämä rajoittaa opettajan pedagogista vapautta, jota opettajat pitävät erittäin tärkeänä.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen antoi lausunnon ilmiöoppisen ja digimaailman tulemisesta koulumaailmaan:

Iltasanomat 22.11.2018:

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ihmettelee tuloksia. Hänestä tutkija antaa ymmärtää, että uusi opetussunnitelma olisi heikompien oppimistulosten taustalla.

Ilmiöoppinen eli monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka yhdistävät eri oppiaineiden sisältöjä, tuli opetussuunnitelmaan vuonna 2016. Tutkimuksessa käytiin läpi vuosien 2012 ja 2015 Pisa-tuloksia.

Luukkainen ymmärtää, että yksittäisiä ylilyöntejä itseohjaavuuteen panostamisessa voi sattua. Hän ei ole kuitenkaan kuullut, että opettajat tai vanhemmat olisivat kokeneet uuden opetussuunnitelman huonoksi, vaan päinvastoin.

– Aika paljon kummastelen sitä, että uuden opetussuunnitelman syyksi laitetaan asioita, jotka on mitattu ennen kuin uusi opetussuunnitelma edes tuli voimaan.Tässä on selkeä aukko tarinassa. Rinnastus on väärä, tätä voidaan arvioida vasta vuosien päästä, Luukkainen sanoo Iltalehdelle.

Linkki varsinaiseen haastatteluun.

Olen Luukkaisen kanssa eri mieltä. Opettajat eivät ole kuulemani mukaan tyytyväisiä uuteen opetussuunnitelmaan. Erityisesti kritiikkiä on saanut arviointi ja ilmiöoppiminen. 

Tutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkaistu, mutta digiopetuksen lisääminen ei suoraan ole yhteydessä opetussuunnitelmaan, vaan digin lisäämistä on tehty jo ennen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Mielestäni tällä argumentilla ei voi kiistää tutkimustuloksia. Aiemmista tutkimuksista on tullut jo tutkimustuloksia siitä, että tietoteknisten laitteiden käyttö ei paranna oppimistuloksia, vaan saattaa heikentää niitä. Aiemmin on todettu, että digilaitteiden käyttö saattaa hieman parantaa poikien opiskelumotivaatiota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *