Miten opettaa hyvin heterogeenistä ryhmää?

Helsingin sanomissa oli artikkeli erityisopetuksesta joulukuussa 2017.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005489234.html

Itse olen huolestunut monestakin syystä nykytilanteesta. Ensimmäisenä olen huolestunut oppilaista: Miten on mahdollista opettaa näin heterogeenisiä ryhmiä? Opettaja opettaa mielestäni ensisijaisesti ryhmää. Opettaja kasvattaa oppilaita yksilöinä. Ryhmässä jokainen oppilas saa enemmän opetusta. Kun oppilaita opetetaan yksilöllisesti, opettajan aika jakautuu ja sitä tulee oppilasta kohden vähemmän.

Opettamisesta on tehty kirosana. Oppilas opiskelee ja opettaja ohjaa häntä. Opettaja on valmentaja. Olen tästä eri mieltä. Osittain opettamisen arvostelijat ovat näyttäneet myös, kuinka etääntyneitä he ovat koulumaailmasta. Koulussa opetetaan edelleen ulkolukua ja yksityiskohtia. Tähän he saattavat kaivaa esimerkkejä omasta lapsuudestaan. Tuskin ihan viime vuodelta.

Olen valmentanut päivittäin harjoittelevia nuoria suunnistajia. Toimin tuolloin heidän ryhmävalmentajanaan. Osalla heistä oli henkilökohtaisia valmentajia. Vaikka nuoret olivat 15-19-vuotiaita ja omatoimisia, ei se tarkoita, etten olisi opettanut heille joitakin asioita. Tavoitteet ryhmän osalta laadittiin yhdessä ja yksilölliset tavoitteet jokaisen kanssa erikseen sellaisiksi, että ne tukevat myös ryhmän tavoitteita.

Koulussa hyvin harva osaa, haluaa tai viitsii asettaa itselleen sopivia tavoitteita ja pyrkiä niihin täysin omatoimisesti. Opettajan tulee myös vaatia työntekoa ja yrittämistä, lapset ovat liian nuoria vastatakseen täysin itse oppimistuloksistaan, jotka voivat vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa tai identiteettiinsä. Opettaja voi näyttää harjoittelun merkityksen ja opettaa opiskelemaan. Tavallisen kokoisessa luokassa opettajalla ei ole aikaa käydä riittävästi valmentavaa keskustelua jokaisen oppilaan kanssa ollakseen valmentaja ja coach. Toisaalta koululainen ei myöskään tiedä elämänsä suuntaa, eikä tavoitteellinen valmentaminen sovi tuolloin täysin koulumaailmaan. Monelta osin koululaisen on suoriuduttava hyvin myös osa-alueista, joihin hänellä ei ole motivaatiota, koska hänen tulevaisuutensa on epävarma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *